Ekip İnşaat

– Yurt Dışı ve Yurt İçi Taahhüt işleri için teklif ve maliyet çalışmalarının hazırlanması
– Çelik Yapı Projeleri için shop drawinglerin hazırlanarak, şantiye organizasyonunun yapılması ve şantiye ye ulaştırılması
– Çelik Yapı lar ile ilgili taşeron organizasyonu ve Sözleşmelerinin Hazırlatılması
– İhale Dosyalarının hazırlanması
– Sözleşme şartlarına göre hakediş dosyalarının incelenmesi ve onaylanması