Feb.22

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Hızlı Bakış

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI KANUN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

 

KANUNA HIZLI BAKIŞ
İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele
alındı.
Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar
kanun kapsamına alındı.
Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.
İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına
ayrılıyor.
Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi
uzman personel görev yapacak.
İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet
alabilecek.
Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek.
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden
risk değerlendirmesi yapılacak.
Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve
güncel hale getirilecek.

İDARİ PARA CEZALARI

KİTAPÇIK İNCELE

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/dosyalar/kitap/kitap03_6331

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı